Utorak, 22 Novembar 2016 14:50

DOKUMENTI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2020. godini (01-014-05/20 do 05.01.2020.) LINK
2. Strategija razvoja opštine Srebrenica za period 2018.-2022. god. LINK
3. Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2019. godini (01-014-11/19 do 15.01.2019.) LINK
4. Pravilnik o evidenciji radnog vremena u Opštinskoj upravi Srebrenica (01-014-58-P/19 od 11.02.2019. god.) LINK
5. Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2018. godini LINK

6.

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o platama i drugim naknadama u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica broj 01-014-298/14 od 08.05.2014. god. LINK
7. Oglas o opterećenju/uspostavljanju prava građenja na nekretninu-zemljištu označenom kao k.č. 7/7 k.o. Srebrenica radi izgradnje poslovnog objekta LINK
8. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica LINK
9. Kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi opštine Srebrenica LINK
10. Plan zapošljavanja Opštinske uprave u 2017. godini LINK
11. STATUT OPŠTINE SREBRENICA - 14. MAJ 2018. GODINE LINK
12. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK
13. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godinu LINK
14. Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini LINK
15. Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2014. godinu LINK
16. Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godninu LINK

 

R/br PRAVILNICI I UPUTSTVA  
1. Uputstvo o socijalno-neprofitnom stanovanju na području opštine Srebrenica LINK
2. Pravilnik o korištenju društvenih medija LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2020. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
4. Funkciona klasifikacija budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
5. Odluka o usvajanju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
6.. Odluka o izvršenju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

pogledano 5514 puta