POZIVI I OBAVJEŠTENJA (70)

Општинска управа Сребреница, са сједиштем у Сребреници у улици Сребреничког одреда б.б., даје у закуп, јавним надметањем-прибављањем писмених понуда, сљедеће зграде, пословне просторије и објекте:
1. Објекат "Пивница" Сребреница;
2. Објекат "Безионица" Сребреница;
3. "Хала 1" - Поточари - Пећишта;
4. "Хала 2" - Поточари - Пећишта;
5. Творничка хала у Пећиштима

Цијели оглас са условима, цијеном и описима локација погледајте на линку: ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА - ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

Skupština opštine Srebrenica raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Srebrenica.

Sastav Opštinske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ, nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.

Cijeli tekst Javnog poziva možete pogledati na linku: JAVNI OGLAS - OIK Srebrenica

 

Opšta poljoprivredna zadruga "Drinaplod" Srebrenica poziva građane sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica da se prijave na javni poziv za besplatnu dodjelu sadnica maline sorte Vilamette.

Predmet javnog poziva je dodjela sadnica maline Vilamette za 100 (stotinu) korisnika socio-ekonomski marginaliziranih porodica, odnosno 1.200 sadnica po dunumu po jednom korisniku.

Javni poziv uključuje i edukaciju, odnosno stručne savjete od strane agronoma vezano za sadnju i uzgoj malina.

Kriterij za prijavu na javni poziv su slijedeći: nezaposlenost, visina mjesečnih primanja, broj članova porodice, povratnički status i posjedovanje adekvatne parcele.

Dokumenti koje treba priložiti i koji će biti osnov za bodovanje i izbor korisnika su slijedeći:
1. Popunjena prijava koju možete preuzeti lično u prostorijama OPZ "Drinaplod" Srebrenica ("Zvorničanka - II sprat u Srebrenici);
2. Potvrde sa biroa za sve nezaposlene članove domaćinstva;
3. Potvrde o visini primanja za zaposlene članove domaćinstva izdate od strane poslodavca ili ček od penzije ili drugi dokaz o visini primanja;
4. Kućna lista izdata od strane nadležnog organa;
5. Potvrda o ostvarenom povratku ili kopija lične karte;
6. Dokaz o posjedovanju parcele (posjedovni ili z.k. list) ili ugovor o korištenju zemljišta (ugovor o zakupu, ugovor o korištenju).

Javni poziv traje 10 dana, odnosno krajnji rok za podnošenje prijava i dokumentacije je 02.12.2017. godine.

Isporuka sadnica počinje nakon odabira korisnika, tj. poslije 02.12.2017. godine o čemu će izabrani korisnici biti blagovremeno obavješteni. Isti dan će biti potpisani ugovori koji će regulisati međusobna prava i obaveze.

Prijavu i dokumente je potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: OPZ "Drinaplod" Srebrenica, Trg Mihajla Bjelakovića broj 8, 75430 Srebrenica.

srebrenica panorama 320x240Начелник општине Сребреница објављује Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за одрживи бизнис микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Сребреница.

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних средстава за за одржив бизнис микропредузећима (предузећа која запошљавају мање од десет радника) и занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Сребреница који су у току 2016 године активно пословала, а која нису добијала подстицаје од других институција или организација.

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, на адресу: Општина Сребреница (Шалтер сала), или препоручено поштом са назнаком “Не отварај” – За додјелу бесповратних средстава за одржив бизнис микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности по јавном позиву.

Цијели текст Јавног позива можете прегледати ОВДЈЕ, а ЗАХТЈЕВ/ПРИЈАВНИ ОБРАВАЦ можете преузети ОВДЈЕ.