POZIVI I OBAVJEŠTENJA (121)

Општина Сребреница расписује Јавни позив којим је предвиђена подршка Мјесним заједницама на територији општине Сребреница у укупном износу од 50.000 КМ у складу са буџетом општине Сребреница за 2020. годину, а у циљу имплементирања мини-инфраструктурних пројеката у вриједности до максималних 5.000 КМ по једном пројекту.

Цијели текст овог Јавног позива прочитајте на линку: ЈП за МЗ - МИНИ ПРОЈЕКТИ, а пријавни образац можете преузети на линку: ЈП за МЗ - пријавни образац.

Предмет Јавног позива је додјела једнократних новчаних средстава за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Women.
Укупни износ средстава, која се додјељују по овом јавном позиву износи 20.000 КМ.

Додјела подстицаја извршиће се у складу са Програмом "Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије" који је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Гендер центром Републике Српске и UN Women уз подршку Шведске.

Цијели текст овог јавног позива погледајте на линку: ЈП - ПРЕДУЗЕТНИЦИ (COVID-19)

Помоћ у санацији и реконструкцији стамбених и пољопривредних објеката у циљу стварања услова за побољшање животног стандарда становника општине Сребреница додјељује се у оквиру Програма обнове стамбених јединица и објеката за пољопривредне дјелатности додјелом грађевинског материјала (опреме), а на основу Одлуке Начелника општине Сребреница број: 01-014-100-О/2020. године.

Новчана средства потребна за реализацију овог пројекта осигурана су Буџетом општине Сребреница за 2020. годину, у износу од 175.500,00 КМ.

Овим Јавним конкурсом извршиће се додјела пакета одабраним корисницима у укупном износу од 175.500 KM, а сваки појединачни износ вриједности пакета зависиће од стварног чињеничног стања у којем се објекат или потребе потенцијалног корисника налази.

Пријаве на Јавни конкурс за додјелу грађевиснких пакета могу поднијети лица која живе и имају пребивалиште на подручју општине Сребреница, а потребна им је материјална подршка по овом програму у циљу стварања услова за побољшање животног стандарда становника општине Сребреница;

Рок за подношење захтјева je 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на огласној табли општине, МК Скелани и WEB страници општине Сребреница.

Пријаве које буду комплетне и достављене у року из претходног става биће узете у разматрање од стране Комисије за одабир корисника.

Услове, критерије и друге потребне документе за пријаву на овај јавни позив можете пронаћи на линку: ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - МАЈ 2020. ГОДИНЕ.

Пријавни образац можете преузети на линку: ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ.

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 06.05.2020. godine Investitor Predrag Mitrović iz Skelana predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na k.č. broj 460/4 K.O. SKELANI, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Predraga Mitrovića iz Skelana.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 06.05.2020. godine do 05.06.2020. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.