POZIVI I OBAVJEŠTENJA (62)

Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata I ciklusa studija za akademsku 2017/2018. godinu, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM.

Visinu i način isplate stipendija utvrđuje Načelnik opštine na osnovu rang liste i prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini.

Krajnji rok za prijave na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija je 11. maj 2018. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

OPŠTINA SREBRENICA
Komisija za dodjelu studentskih stipendija opštine Srebrenica
Ulica Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica
sa naznakom "JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA 2017/2018".

Kriterije za dodjelu stipendija, potrebnu dokumentaciju, kao i posebne odredbe po ovom Javnom pozivu možete pogledati na linku: JAVNI POZIV - STUDENTSKE STIPENDIJE 2017/2018, te preuzeti PRIJAVNI OBAZAC za prijavu na Javni poziv.

U sklopu projekta "Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima opštine Srebrenica u 2018. godini" i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Srebrenica i humanitarne organizacije "MAID" kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije "MAID" 40%, opštine Srebrenica 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Srebrenica, Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno-materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Srebrenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili uži članovi njihovih porodica, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Javni poziv je otvoren 28. marta 2018. godine, a traje do 13. aprila 2018. godine.

Uslove, kriterije, potrebnu dokumentaciju i ostale informacije vezane za ovaj Javni poziv možete pronaći na linku: JAVNI POZIV-PLASTENICI (MART 2018).

U prilogu su još i PRIJAVNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA i IZJAVA O NE POSJEDNOVANJU PLASTENIKA.

Општинска управа Сребреница, са сједиштем у Сребреници у улици Сребреничког одреда б.б., даје у закуп, јавним надметањем-прибављањем писмених понуда, сљедеће зграде, пословне просторије и објекте:
1. Објекат "Пивница" Сребреница;
2. Објекат "Безионица" Сребреница;
3. "Хала 1" - Поточари - Пећишта;
4. "Хала 2" - Поточари - Пећишта;
5. Творничка хала у Пећиштима

Цијели оглас са условима, цијеном и описима локација погледајте на линку: ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА - ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА

Skupština opštine Srebrenica raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Srebrenica.

Sastav Opštinske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ, nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.

Cijeli tekst Javnog poziva možete pogledati na linku: JAVNI OGLAS - OIK Srebrenica