POZIVI I OBAVJEŠTENJA (80)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Агенција за аграрна плаћања, расписало је Jавни позив за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције за 2019. годину.

Јавни позив погледајте на линку: МПШВ РС - ЈП 2019 КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈИЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја општине Сребреница да могу поднијети захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката намјењених примарној пољопривредној производњи.

Захтјеви се могу поднијети у Центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) Општинске управе Сребреница на прописаном обрасцу који је у прилогу овог обавјештења најкасније до 15. маја 2019. године.

Напомена: Захтјеви који су раније поднесени, односно прије 24.04.2019. године морају се допунити траженом документацијом која је наведена у обрасцу захтјева.

Контакт телефон за додатне информације је: 056/445-539.

Начелник одјељења за приведу и развој
Цвијетин Максимовић

ПРИЛОГ: Захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката за примарну пољопривредну производњу (ПДФ)

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj:97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica (Službeni glasnik opštine Srebrenica broj:2/2018), te u skladu sa članom 13. stav 4. Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj: 01-014-10-2/19 od 25.01.2019.godine, a u skladu sa Predloženom rang listom kandidata za dodjelu studentskih stipendija koja je dostavljene od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj:01-014-10-4/19 od 19.03.2019.godine, Načelnik opštine donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini koju možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE - AKADEMSKA 2018/2019 - SA IZMJENAMA I DOPUNAMA.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години” чија је укупна вриједност 1.495.522 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица активних тражилаца посла са евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 200 лица кроз двије компоненте:

I Компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 100 дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 8.955,22 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 500 КМ чији је бруто износ 746,27 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 895.522,00 КМ.

II Компонента: Финансирање плате након опорезивања за 100 лица са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.000,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 500 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 600.000,00 КМ.

Документи/обраци:

1. Javni_poziv_-_Program_podrske_zaposljavanju_mladih_sa_VSS_u_statusu_pripravnika.doc
2. Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2019.doc
3. Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2019.doc
4. Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2019.doc