POZIVI I OBAVJEŠTENJA (78)

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj:97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica (Službeni glasnik opštine Srebrenica broj:2/2018), te u skladu sa članom 13. stav 4. Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj: 01-014-10-2/19 od 25.01.2019.godine, a u skladu sa Predloženom rang listom kandidata za dodjelu studentskih stipendija koja je dostavljene od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj:01-014-10-4/19 od 19.03.2019.godine, Načelnik opštine donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini koju možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE - AKADEMSKA 2018/2019 - SA IZMJENAMA I DOPUNAMA.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години” чија је укупна вриједност 1.495.522 КМ, а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица активних тражилаца посла са евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 200 лица кроз двије компоненте:

I Компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 100 дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 8.955,22 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 500 КМ чији је бруто износ 746,27 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 895.522,00 КМ.

II Компонента: Финансирање плате након опорезивања за 100 лица са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.000,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 500 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 600.000,00 КМ.

Документи/обраци:

1. Javni_poziv_-_Program_podrske_zaposljavanju_mladih_sa_VSS_u_statusu_pripravnika.doc
2. Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2019.doc
3. Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2019.doc
4. Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2019.doc

Општина Сребреница, са сједиштем у Сребреници, улица Сребреничког одреда бб, даје у закуп, јавним надметањем прибављањем писмених понуда хале-производно-пословне објекте које се налазе у саставу бившег старог привредног комплекса који се налази у Поточарима на земљишту које је означено као к.п. 53/1, 54/2,55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 и 55/8 СП Пећиште по старом катастарском операту уписана у ЗК Извадак 312 и Посједовни лист 207/11.

Цијели Оглас погледајте на линку: ОГЛАС - ЗАКУП ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПОТОЧАРИМА

Skupština opštine Srebrenica raspisala je Javni oglas za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Opštinske izborne komisije Srebrenica.

Sastav Opštinske izborne komisije mora biti multietnički, tako da održava zastupljenost konstutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

Sastav Opštinske izborne komisije treba, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Nezavisne novine".

Opis poslova, sukob interesa, opšte i posebne uslove, kao i potrebnu dokumentaciju pogledajte u tekstu Javnog poziva na linku: JP OIK SREBRENICA (2019)