POZIVI I OBAVJEŠTENJA (70)

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних средстава привредним субјектима из категорије занатско предузетничких дјелатности регистрованим код Општинске управе Сребреница (у даљем тексту: привредни субјект), а који су у току 2018. i 2019. године активно пословали, а нису добијали постицајна средства од других институција или организација.

Средства су намјењена као подршка активним привредним субјектима из категорије занатско предузетничких дјелатности регистрованим код  општинске управе Сребреница. Средства су намјенског карактера и могу се користити за набавку репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности а са циљем одрживости бизниса.

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања, a услове и потребну документацију овог позива можете погледати ОВДЈЕ, а апликациони образац можете преузети ОВДЈЕ.

Предмет јавног позива је реализација пројекта економског оснаживања руралних подручја - помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница кроз додјелу грађевинских контејнера.

Позив ће бити отворен до 15.11.2019. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Цијели текст Јавног позива погледајте на линку: Јавни позив у 2019. години - додјела грађевинских контејнера.

Начелник општине Сребреница расписује Јавни конкурс за пријем радника у радини однос на неодређено вријеме и пријем приправника са високом стручном спремом, и то:

  1. Виши стручни сарадник за послове стручне службе Скупштине општине и административно-техничке послове.......................1 извршилац
  2. Самостални стручни сарадник за унос података.................................................................................................................................1 извршилац
  3. Енглески језик и књижевност................................................................................................................................................................1 извршилац
  4. Bachelor историје....................................................................................................................................................................................1 извршилац
  5. Дипломирани правик.............................................................................................................................................................................1 извршилац
  6. Струковни инжењер грађевинарства....................................................................................................................................................1 извршилац
  7. Дипломирани географ............................................................................................................................................................................1 извршилац
  8. Струковни економиста............................................................................................................................................................................2 извршиоца
  9. Професор спорта и физичког васпитања...............................................................................................................................................1 извршилац
  10. Прехрамбени технолог............................................................................................................................................................................1 извршилац

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса, a цијели текст Јавног конкурса можете погледатин на линку: Јавни конкурс 09/2019

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 23.07.2019. godine investitor DOO "Srebreničanka" Srebrenica iz Srebrenice predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenice Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju, odnosno dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Uvid se može izvršiti u prostorijama opštinske uprave opštine Srebrenica, u kancelariji broj: 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 25.07.2019. godine do 24.08.2019. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Bojan Josipović, s.r.