POZIVI I OBAVJEŠTENJA (67)

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 23.07.2019. godine investitor DOO "Srebreničanka" Srebrenica iz Srebrenice predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenice Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju, odnosno dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Uvid se može izvršiti u prostorijama opštinske uprave opštine Srebrenica, u kancelariji broj: 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 25.07.2019. godine do 24.08.2019. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Bojan Josipović, s.r.

На основу члана 62. став (4) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14 и 114/17), начелник општине Сребреница обавјештава јавност да ће се на XI Тематској сједници Скупштине општине Сребреница, заказаној за 07. јун 2019. године, расправљати о приједлогу Одлуке о кредитном задужењу општине Сребреница за финансирање пројеката економског опоравка.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Агенција за аграрна плаћања, расписало је Jавни позив за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције за 2019. годину.

Јавни позив погледајте на линку: МПШВ РС - ЈП 2019 КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈИЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја општине Сребреница да могу поднијети захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката намјењених примарној пољопривредној производњи.

Захтјеви се могу поднијети у Центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) Општинске управе Сребреница на прописаном обрасцу који је у прилогу овог обавјештења најкасније до 15. маја 2019. године.

Напомена: Захтјеви који су раније поднесени, односно прије 24.04.2019. године морају се допунити траженом документацијом која је наведена у обрасцу захтјева.

Контакт телефон за додатне информације је: 056/445-539.

Начелник одјељења за приведу и развој
Цвијетин Максимовић

ПРИЛОГ: Захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката за примарну пољопривредну производњу (ПДФ)