Printaj ovu stranu
Četvrtak, 24 Maj 2018 12:54

Odluka o poništenju dijela postupka prodaje službenih motornih vozila (javna prodaja-licitacija putem zatvorenih pismenih ponuda)