POZIVI I OBAVJEŠTENJA (56)

На основу члана 62. став (4) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14 и 114/17), начелник општине Сребреница обавјештава јавност да ће се на XI Тематској сједници Скупштине општине Сребреница, заказаној за 07. јун 2019. године, расправљати о приједлогу Одлуке о кредитном задужењу општине Сребреница за финансирање пројеката економског опоравка.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Агенција за аграрна плаћања, расписало је Jавни позив за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције за 2019. годину.

Јавни позив погледајте на линку: МПШВ РС - ЈП 2019 КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈИЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја општине Сребреница да могу поднијети захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката намјењених примарној пољопривредној производњи.

Захтјеви се могу поднијети у Центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала) Општинске управе Сребреница на прописаном обрасцу који је у прилогу овог обавјештења најкасније до 15. маја 2019. године.

Напомена: Захтјеви који су раније поднесени, односно прије 24.04.2019. године морају се допунити траженом документацијом која је наведена у обрасцу захтјева.

Контакт телефон за додатне информације је: 056/445-539.

Начелник одјељења за приведу и развој
Цвијетин Максимовић

ПРИЛОГ: Захтјев за додјелу грађевинског материјала за изградњу или реконструкцију објеката за примарну пољопривредну производњу (ПДФ)

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni Glasnik Republike Srpske broj:97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica (Službeni glasnik opštine Srebrenica broj:2/2018), te u skladu sa članom 13. stav 4. Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj: 01-014-10-2/19 od 25.01.2019.godine, a u skladu sa Predloženom rang listom kandidata za dodjelu studentskih stipendija koja je dostavljene od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019-oj godini broj:01-014-10-4/19 od 19.03.2019.godine, Načelnik opštine donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini koju možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE - AKADEMSKA 2018/2019 - SA IZMJENAMA I DOPUNAMA.

Stranica 1 od 12