OSTALE AKTUELNOSTI

OSTALE AKTUELNOSTI (385)

geofizicka ispitivanjaDrina Resources d.o.o. – Banja Luka, kompanija fokusirna na istraživanje i identifikaciju ležišta zlata, srebra, olova, i cinka na području opština Srebrenica i Bratunac obavještava gradjanje da je uspješno završila kampanju uzorkovanja potočnih sedimenata na istražnim prostorima Olovine, Čumavići i Čauš. Trenutno su u toku uzorkovanje zemljišta, geološko kartiranje terena i radiometrijska mjerenja stijenskog materijala.

Bezbjedenost i zdravlje na radu, kao i zaštita životne sredine su glavne smjernice naše poslovne politike. S tim u vezi, tokom maja i juna mjeseca, Drina Resources d.o.o. će izvesti ekološku studiju na gorepomenutim istražnim prostorima sa ciljem definisanja početnog stanja životne sredine. Ekološku studiju će obavljati JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske koji će sakupiti preko 50 uzoraka vazduha, zemljišta i vodotokova. Naredna ekološka studija planirana je za period nakon završetka kampanje istražnog bušenja. Rezultati svih ekoloških studija će biti javno dostupni, kako lokalnom stanovništvu tako i nadležnim institucijama RS.

Uporedo sa zemaljskim aktivnostima, Drina Resources d.o.o. će raditi i na geofizičkim ispitivanjima elektromagnetnih karakteristika terena iz vazduha. Ovaj projekat će biti izveden u saradnji sa danskom kompanijom SkyTEM Surveys ApS, a prilikom kojeg će za merenja biti korišćen helikopter u periodu od 20. aprila do 05. maja. Sa bezbjedne visine nadletaće se širi prostori: Slatine, Viogora, Čumavića, Olovina, Skenderovića, Močevića, Brežana, Brezovice, Zanika, Potočara, Sasa, Čauša i Milačevića. Kompanija SkyTEM Surveys ApS je priznata članica IAGASA – Međunarodnog udruženja za bezbjednost geofizičkih merenja iz vazduha.
Svi pomenuti radovi prethode kampanji istražnog bušenja koja je planirana za sredinu i kraj ljeta 2021. godine.

O svim daljim terenskim aktivnostima Drina Resources d.o.o. će nastaviti da blagovremeno obavještavamo stanovništvo Srebrenice i Bratunca, te se uneprijed zahvaljujemo gradjanima na kooperaciji i partnerstvu sa relevantnim organima lokalne samouprave.

bijeli jasen ilustracijaZahvaljujući inicijativi NVO Zeleni Razvojni Centar, Opština Srebrenica se pridružila akciji Posadi Svoj Hlad gdje je sam projekat usaglašen sa ciljevima definisanim u pretpristupnom Poglavlju 27, kao i u skladu sa ciljevima svjetske akcije "Trillion Trees" Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

Takođe, ovaj projekat je usaglašen sa evropskim Zelenim planom (European New Deal) u kome je čist vazduh u urbanim sredinama jedan od stubova cirkularne ekonomije i podržan je od brojnih institucija.

Ovom prilikom obavještavamo sve zainteresovane građane, škole i obdaništa da će biti organizovana javna podjela sadnica 9. aprila (petak) u 12 sati, na Trgu Mihajila Bjelakovića u opštini Srebrenica.

U akciji se djele dvogodišnje sadnice bjelog jasena uz uputstvo za sadnju. Sadnice bijelog jasena su obezbeđene uz pomoć društveno odgovornih kompanija koje žele da ozelene mjesta gde živimo i kojima je bitno zdravlje građana.

Broj sadnica je ograničen, jedna osoba može najviše da dobije jednu sadnicu!

Svaka sadnica sadrži logo sponzora kao i QR kod preko kojeg možete da je registrujete i pratite uputstva za njen dalji razvoj. Druga strana vezice je ostavljena za Vaše ime i datum sadnje.

Ovo nije samo ekološka akcija, usmerena ka borbi protiv klimatskih promjena, već je i akcija koja ima zdravstvenu funkciju jer je svako drvo jedinstveni zeleni respirator. Zato posadite svoj hlad i obezbedite čist vazduh vama i vašoj porodici!

proljetna sjetva ilustracijaObavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Srebrenica koji su izvršili ažuriranje i korigovanje podataka u APIF-u koji se odnose na ukupnu obradivu površinu i prijavljeno korištenje za 2021. godinu, da je od danas (30. mart 2021. godine) počelo izdavanje potvrda za regresirano dizel gorivo za sjetvu.

Potvrde se izdaju u Opštinskoj upravi Srebrenica u kancelariji broj 17, odgovorno lice je Katarina Maksimović (za poljoprivredne proizvođače sa područja Srebrenice) i u Mjesnoj kancelariji Skelani, a odgovorno lice je Blagomir Jovanović (za poljoprivredne proizvođače sa područja Skelana).

poplave srebrenica 2014Služba civilne zaštite Opštinske uprave Srebrenica obavještava stanovništvo na području opštine Srebrenica da je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao dopunski meteorološki bilten sa prognozom količine padavina za vremenski period od 10. do 11. februara 2021. godine.

U navedene dane očekuje se obilne kišne padavine u predjelima regiona Kalinovik-Čemerno-Gornje Podrinje u količinama od 40 do 60 l/m2, te u predjelima Hercegovine od 60 do 80 l/m2.

Prognozirana količina padavina u gornjim tokovima rijeke Bosne i rijeke Drine usloviće dalje povećanje vodostaja.

Prema navedenim prognozama kišnih padavina, obavještavamo stanovništvo i pravna lica sa područja opštine Srebrenica koji se nalaze u blizini lokalnih vodotoka "Križevice", "Jadra", "Blječevske rijeke", "Saške rijeke", "Potočarske rijeke" i ostalih manjih vodotoka koji su bujičnog karaktera, da blagovremeno uklone i zaštite svoja materijalna dobra, kako ista ne bi bila zaplavljena i oštećena.

Srijeda, 10 Februar 2021 12:41

Obavještenje OIK Srebrenica - COVID-19

izbori srebrenicaU sklopu pripreme za održavanje Loklanih izbora 2021.godine, Opštinska izborna komisija Srebrenica obavještava sva lica koja u skladu sa zakonom ostvaruju pravo glasa u izbornoj jedinici 105B Srebrenica, a koji su pozitivni na virus COVID-19 ili se nalaze u izolaciji, u skladu sa izbornim pravilima da bi ostvarili pravo glasa imaju obavezu da obavjeste Izbornu komisiju Srebrenica najkasnije 72h prije održavanja izbora i dostave dokaz (rješenje nadležnog organa) kojim dokazuju da su pozitivni na virus COVID-19 ili da se nalaze u izolaciji.

Sva lica koja se prijave Opštinskoj izbornoj komisiji i dostave potrebnu dokumentaciju glasaće putem posebnog mobilnog tima.

Predsjednik OIK-a Srebrenica
Ljiljana Stevanović, s.r.

muprs sms uslugaU cilju izbjegavanja gužvi na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, a usljed trenutne epidemiološke situacije, Policijska uprava Zvornik obavještava građane na mogućnost korištenja SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Preduslov za korištenje SMS servisa je da građanin lično prijavi svoj broj telefona kod policijske stanice u sklopu PU Zvornik, na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište.

Slanjem SMS poruke na broj 091/110-122, građanin može da izvrši provjeru u registrima MUP-a koje podrazumijevaju:

 • trenutni status dokumenta (lična karta, vozačka dozvola i putna isprava);
 • registraciju motornog vozila;
 • novčane kazne i uplate (pojedinačne novčane kazne po broju prekršajnog naloga, kao i sve neplaćene novčane kazne);
 • kaznene bodove (pojedinačni iznos kaznenih bodova po broju prekršajnog naloga, kao i ukupan iznos bodova);
 • prijavu na određeni servis radi dobijanja obavještenja:
 • obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola i putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta;
 • obavještenje o isteku važenja registracije vozila – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti;
 • obavještenje o prestanku važnosti kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova.

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne, a isto tako i odjava sa servisa može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,10 KM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.

fk guberSlovačka pomaže Srebrenici još od samog otvaranja Ambasade u našoj državi. Nadavno je sredstvima Slovačke Centar za bazičnu rehabilitaciju Doma zdravlja Srebrenica dobio novu medicinsku opremu u vrijednosti od 15500 maraka.

Projekti pomoći Srebrenici se ostvaruju u trouglu - Ambasada Republike Slovačke u Sarajevu, SlovakAid (Slovačka agencija za međunarodnu razvoju saradnju) i počasni konzul BiH u Slovačkoj Munir Pašagić.

Porodična Fondacija "Vasva Pašagić" iz Srebrenice je naručilac i finansijer projekta za rekonstrukciju i izgradnju fudbalskog stadiona sa pratećim projektima u Srebrenici.

"Projekat je naručen kako bi se stadion izgrađivao fazno, za onoliko novca koliko tog trenutka imamo, ali planski, a ne stihijski. I ne na način da se radi šta nekome padne na pamet", kaže nam Zijad Salimović, predsjednik Uprave FK "Guber" iz Srebrenice.

"Uradili smo dva projekta i ponudili Ambasadi Slovačke na finansiranje. Ovih dana smo obavješteni da su naši projekti prihvaćeni i da će biti realizovani putem njihove Međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SlovakAid) te da bi uskoro trebali početi sa realizacijom. U pripremi projekta smo imali veliku pomoć gospodina Munira Pašagića, našeg počasnog Konzula u Slovačkoj koji je i inače najveći donator našeg kluba".

Oba projekta o kojima Salimović govori su u ukupnoj vrijednosti od oko 20000 eura i realizovat će se na stadionu FK Guber, lokalnog kluba sa gotovo stogodišnjom tradicijom koji je svojevrsni baštinik multietničnosti u ovom gradiću poznatom u svijetu po strašnim zločnima iz proteklog rata.

Jedan projekat je natkrivanje dijela centralne tribine na stadionu dok je drugi izgradnja tribine za gledaoce pored višenamjenskog sportskog terena sa vještačkom travom čiju izgradnju je prije nekoliko godina, takođe, finasirala Slovačka.

Izvor: N1

srebrenica oktobar2020Оглас за изладање на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима у општини Сребреница за катастарску општину Гостиљ можете погледати на линку: КАТАСТАР СРЕБРЕНИЦА - ИЗЛАГАЊЕ ЗА ГОСТИЉ

plastenik ilustracijaNa osnovu javnog poziva za dodjelu plastenika ili folije za plastenike uz sufinansiranje koji je bio objavljen 21.08.2020. godine i koji je trajao do 11.09.2020. godine, komisija za odabir korisnika je načinila preleminarnu listu korisnika po ovom javnom pozivu.

Korisnici koji ispunjavaju uslove za dodjelu plastenika po preleminarnoj listi su:

 1. Filipović Stanoje
 2. Savić Ratko
 3. Urošević Neško
 4. Stojkanović Zlatija
 5. Nikolić Alimpije
 6. Maksimović Mira
 7. Jevremović Obradin
 8. Maksimović Slavomir
 9. Savić Živana
 10. Mijatović Nevenka
 11. Janković Slobodan
 12. Jovanović Milojko
 13. Dimitrijević Milisav
 14. Blagojević Radomir
 15. Bošković Ankica
 16. Ljeskovica Avdo
 17. Lukić Dragoljub
 18. Hasanović Senad
 19. Bektić Nezir
 20. Prodanović Boban
 21. Lazarević Zoran
 22. Alić Jusuf
 23. Petrović Damljan
 24. Ilić Vidoje
 25. Salkić Šuhra
 26. Mehmedović Suad
 27. Đokić Miloš
 28. Zekić Slaviša
 29. Perendić Dragana
 30. Zekić Gina
 31. Stevanović Milan
 32. Grujičić Goran
 33. Halilović Behija
 34. Grujičić Nenad
 35. Dragičević Radenko
 36. Jeremić Tomo
 37. Lazarević Dragomir
 38. Begić Mina
 39. Rakić Predrag
 40. Grujičić Lazo
 41. Haskić Revda
 42. Čivić Ševket
 43. Muratović Salko
 44. Zekić Drago
 45. Zekić Rado
 46. Bektić Ismet
 47. Dudić Fahreta
 48. Maksimović Milinko
 49. Grujičić Đorđe
 50. Jeremić Ljubomir
 51. Zekić Radovan
 52. Hasanović Abid
 53. Jovanović Milenko
 54. Hasanović Eldin
 55. Milovanović Ivan

Korisnici koji ispunjavaju uslove za dodjelu folija za plastenike po preleminarnoj listi su:

 1. Delić Sabit
 2. Hasanović Belmin
 3. Grujičić Momčilo
 4. Pečenica Milorad

Napomena: Nezadovoljni aplikanti mogu uložiti prigovor Načelniku opštine u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

nagrade djecija nedjelja u biblioteciNarodna biblioteka Srebrenica već tradicionalno i šesnaesti put zaredom održava manifestaciju "Dječija nedjelja u Biblioteci".

Ove godine zbog pandemija virusa korona manifestacija se obilježila kroz dva konkursa bez druženja i radionica u prostorijama biblioteke kako je to bila praksa proteklih godina.

Danas je dodjelom nagrada zvanično i zatvorena manifestacija. Likovni konkurs "Pravo na igru ljepše je u društvu" bio je raspisan za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole.

Prvo mjesto osvojila je Eldina Begić iz Potočara, drugo Jana Đukić iz Skelana i treće Tamara Petrović iz Srebrenice.

Fotografski konkurs "Pravo na igru ljepše je uz knjigu" bio je raspisan za učenike od trećeg do devetog razreda osnovne škole.

Prvo mjesto osvojila je Mirsada Omerović iz Potočara, drugo Ana Milošević iz Skelana i treće Ivan Lalović iz Srebrenice.

Pristigli radovi su bili postavljeni na Fejsbuk stranicu NBS i prema broju glasova birala su se tri najbolja, odnosno fotografije sa najviše lajkova.

Direktorica NBS Jovana Rankić zahvalila se svima na učešću i pozvale sve da posjete biblioteku i čitaju.

(eSrebrenica)

Stranica 1 od 28