OSTALE AKTUELNOSTI

OSTALE AKTUELNOSTI (400)

izbori srebrenicaOpštinska izborna komisija Srebrenica objavljuje objedinjene rezultate glasanja za Savjet mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica. Dokument možete pogledati na linku: OBJEDINJENI REZULTATI SA SAVJET MZ U SREBRENICI - 10.12.2021.

izbori srebrenicaOpštinska izborna komisija Srebrenica objavljuje konačne rezultate glasanja na ponovljenim izborima za Savjet MZ Srebrenica i MZ Sućeska. Dokument možete pogledati na linku: OIK SREBRENICA: MZ SREBRENICA I MZ SUĆESKA.

srebrenica panorama 320x240Odjeljenje za finansije Opštinske uprave Srebrenica obavještava građane sa područja opštine Srebrenica da je u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Opštine za 2022. godinu predviđeno održavanje javnih rasprava za Nacrt budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu po mjesnim zajednicama opštine Srebrenica.

Javna rasprava za Mjesnu zajednicu Srebrenica predviđena je za 09.12.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati u sali Skupštine opštine Srebrenica.

U prilogu ovog obavještenja možete pogledati elektronske verzije dokumenata:
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - prihodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi po korisnicima

izbori srebrenicaOpštinska izborna komisija Srebrenica obavještava stanovnike mjesnih zajednica Srebrenica i Sućeska, političke stranke i udruženja građana koji su kandidovali liste za navedene Savjete mjesnih zajednica, da će se u skladu s Odlukom o ponavljanju izbora za Savjete MZ Srebrenica i Sućeska broj: 01-03-44/21 od 23.11.2021. godine, ponovljeni izbori održati 05.12.2021. godine (nedjelja) u vremenu od 09:00 do 17:00 časova.

Ovlašćeni predlagači koji su pri žrijebu za izbore za Savjete MZ Srebrenica održane 07.11.2021. godine dobili pozicije u BO sa navedene MZ mogu predložiti člana biračkog odbora i njegovog zamjenika i to vodeći računa da predlože lica koja su već obavila obuku kod Opštinske izborne komisije za članove biračkih odbora koja je održana u mjesecu oktobru 2021. godine.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu.

Rok za predaju prijedloga za imenovanje člana biračkog odbora je 26.11.2021. godine do 15 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u sjedištu Opštinske izborne komisije koja se nalazi u zgradi Opštinske uprave opštine Srebrenica i na web stranici Opštine Srebrenica, odnosno na linku: https://srebrenica.gov.ba/index.php/skupstina-opstine/opstinska-izborna-komisija-srebrenica/izbori-u-mz-07-11-2021

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (neslužbeni prečišćeni tekst), Pravilnik o postupku organizacije i provođenja izbora za članove Savjeta MZ opštine Srebrenica i drugi relevantni propisi, te Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Opštine Srebrenica također se mogu preuzeti na gore navedenom linku.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 056/445-500 ili na email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Opštinska izborna komisija Srebrenica

srebrenica oktobar2020Opštinska izborna komisija Srebrenica objavljuje konačne rezultate glasnja za članove Savjeta mjesnih zajednica u Srebrenici i to za mjesne zajednice. Breži, Crvica, Osatica, Toplica, Kostolomci, Orahovica, Potočari, Gostilj, Krnjići, Skelani, Skenderovići, Radoševići, Ratkovići, Luka, Podravanje, Sase i Vijogor. Konačne rezultate za navedene mjesne zajednice možete pogledati na linku: IZBORI U MZ 2021 - KONAČNI REZULTATI BEZ MZ SREBRENICA I MZ SUĆESKA.

OIK Srebrenica će donijeti odluku o ponavljanju izbora za Savjet mjesne zajednice Srebrenica i Sućeska koji će naknadno biti objavljen i blagovremeno dostavljen javnosti.

srebrenica panorama 320x240Opštinska izborna komisija Srebrenica objavljuje konačne rezulate glasanja za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica. Rezultate možete preuzeti na linku: IZBORI U MZ - 07.11.2021 (KONAČNI)

Iz konačnih rezultata za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Srebrenica izdvojeni su mjesna zajednice Srebrenica, Skelani, Sućeska i Orahovica, te će rezultati za ove mjesne zajednice biti objavljeni nakon rješavanja prigovora i žalbi za nabrojane mjesne zajednice.

srebrenica panorama 320x240Opštinska izborna komisija Srebrenica objavljuje preleminarne rezulate glasanja za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica. Rezultate možete preuzeti na linku: IZBORI U MZ - 07.11.2021.

srebrenica panorama 320x240Obavještavaju se građani opštine Srebrenica da će se izbori za Savjet mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica održati u nedjelju, 07.11.2021. godine u periodu od 09:00 do 17:00 sati.

Glasanje će se održati po mjesnim zajednicama na sljedećim lokacijama:

 1. MZ Brežani u prostorijama područne škole Osmače
 2. MZ Crvica u prostorijama ambulante u Crvici
 3. MZ Gostilj u objektu vlasništva Marka Cvjetinovića na Soloćuši
 4. MZ Kostolomci u prostorijama MZ Kostolomci
 5. MZ Krnjići u objektu vlasništva Jovanović Dragog
 6. MZ Luka u prostorijama područne škole Luka
 7. MZ Orahovica u objektu ŠG Drina - Zeleni Jadar
 8. MZ Osatica u prostorijama područne škole Osatica
 9. MZ Podravanje u prostorijama područne škole Podravanje
 10. MZ Potočari u prostorijama zgrade za socijalno stanovanje Potočari
 11. MZ Radoševići u prostorijama područne škole Ljeskovik
 12. MZ Ratkovići u objektu vlasništva Osmanović Senedina u Potkorjenu
 13. MZ Sase u prostorijama MZ Sase
 14. MZ Skenderovići u objektu vlasništva porodice Atić u Šubinu
 15. MZ Skelani u prostorijama MZ Skelani
 16. MZ Srebrenica u prostorijama Kulturnog centra Srebrenica
 17. MZ Sućeska u prostorijama ambulante u Sućesci
 18. MZ Toplica u prostorijama MZ Toplica
 19. MZ Vijogor u objektu vlasništva Snežane Milovanović u Vijogoru

Svi zainteresovani građani o mjestu gdje trebaju glasati mogu se informisati kod Centra za birački spisak u Šalter sali Opštinske uprave Srebrenica.

Svi dokumenti i informacije vezane za provođenje izbora u Mjesnim zajednicama opštine Srebrenica mogu se pronaći na linku: IZBORI U MZ - 2021.

izbori srebrenicaBroj: 01-022-136-1/21
Srebrenica, 28.9.2021. god.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 34. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 2/18), a na prijedlog načelnika opstine Skupština oopštine Srebrenica je na nastavku II redovne sjednice donijela:

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica

Član 1.

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine, član 2. mijenja se i glasi: "Izbori za Predsjednika i članove Savjeta Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica će se održati dana 07.11.2021. godine (nedjelja)".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenom glasniku Opštine Srebrenica".

Obrazloženje:

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštien Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine nije određen datum održavanja navedenih izbora, te je Skupština opštine Srebrenica na nastavku II redove sjednice održane 28.09.2021. godine postupila kako je i navedeno u članu 1. ove Odluke.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. CIK BIH;
4. OIK Srebrenica;
5. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Salko Tursunović, s.r.

Stranica 1 od 29