U skladu sa odredbama Statuta opštine Srebrenica, Skupština opštine Srebrenica ima 21 odbornika.

Odbornici Skupštine opštine Srebrenica za mandat 2016-2020. godine su:

KOALCIJA SDA/SBiH/SBB
1. Hamdija Fejzić
2. Alija Tabaković
3. Begija Smajić
4. Almir Muminović
5. Nedib Smajić
6. Tifa Efendić
7. Almir Dudić

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA
1. Radomir Pavlović
2. Dragić Glišić
3. Miloš Milovanović
4. Željko Mandić
5. Aleksandar Tanasijević

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Momčilo Cvjetinović
2. Stamenko Katanić

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1. Velibor Rankić
2. Miroslav Grujičić

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1. Zulfo Salihović
2. Hakija Meholjić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1. Nenad Milošević

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1. Slađan Milovanović

SRPSKA RADIKALNA STRANKA - DR VOJISLAV ŠEŠELJ
1. Milorad Stanojević