JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA ZA 2017. GODINU

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Plan Javnih nabavki Opštinske uprave Srebrenica za 2017. godinu
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (PDF)
- Javne nabavke Opštine Srebrenica iz 2016. godine (ARHIVA)
- Javne nabavke Opštine Srebrenica iz 2015. godine (ARHIVA)

 

NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA

DATUM OBJAVE LINK ZA PREUZIMANJE
Ponovljeni poziv za dostavu ponude za pružanje usluga nadzora nad izradom dokumenta šumsko-privredne osnove 06.12.2017. LINK
Nabavka usluge "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018 godini" 10.11.2017. LINK
Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela saobraćajnice u naselju Slatina, (MZ Sućeska) opština Srebrenica 06.11.2017. LINK
LOT 1. Izgradnja mosta na rijeci Križevići u naselju Vidikovac MZ Gostilj i
LOT 2. Izgradnja mosta na Orahovičkoj rijeci na Bjelilima, MZ Orahovica opština Srebrenica
01.11.2017. LINK
Nabavka usluge "Javnog prevoza učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018. godini" 12.09.2017. LINK
Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala 08.09.2017. LINK
Sanacija zgrade "Lamela-C" u naselju Mlinište u opštini Srebrnica 18.08.2017. LINK
Izrada dokumenta "Šumsko-privredna osnova za šume u privatnom vlasništvu" na području opštine Srebrenica 11.08.2017. LINK
Sanacija krovnog pokrivača na stambenim objektima u naselju Skelani opština Srebrenica 03.08.2017. LINK
Sanacija puta Derviševac - selo Broševići - Milačevići (mezarje) u opštini Srebrenica 24.07.2017. LINK
Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2017/2018. godini 18.07.2017. LINK
Rekonstrukcija i sanacija krova i izrada demit fasade na objektu Srednjoškolskog centra u Srebrenici 27.06.2017. LINK
Sanacija i asfaltiranje dionice puta "Ljeljen do – Ljeskovik" na području opštine Srebrenica 12.06.2017. LINK
Rekonstrukcija nekategorisanog puta Lačići - Brđani l=1600 m u MZ Crvica opština Srebrenica 18.05.2017. LINK
Elektrifikacija naselja Gođevići u opštini Srebrenica 21.04.2017. LINK
Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica 17.04.2017. LINK
Sanacija vodosnadbijevanja naselja Osmače u opštini Srebrenica - II Faza 11.04.2017. LINK
Asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica
LOT 1: Asfaltiranje lokalnog puta "Put mlijeka-Potočari" u MZ Gostilj
LOT 2: Asfaltiranje lokalnog puta u naselju "Bujakovića rijeka-Bujakovića polje" u MZ Skelani
28.03.2017. LINK
Sanacija krova od posljedica požara na soliteru "S-7" u naselju Baratova, opština Srebrenica 17.03.2017. LINK
Nabavka i isporuka sadnica maline i sadnica šljive
LOT 1: Nabavka i isporuka sadnica maline 27.000 komada
LOT 2: Nabavka i isporuka sadnica šljive 7.500 komada
28.02.2017. LINK