POZIVI I OBAVJEŠTENJA (103)

Начелник општине Сребреница расписује Јавни конкурс за пријем радника у радини однос на неодређено вријеме и пријем приправника са високом стручном спремом, и то:

  1. Виши стручни сарадник за послове стручне службе Скупштине општине и административно-техничке послове.......................1 извршилац
  2. Самостални стручни сарадник за унос података.................................................................................................................................1 извршилац
  3. Енглески језик и књижевност................................................................................................................................................................1 извршилац
  4. Bachelor историје....................................................................................................................................................................................1 извршилац
  5. Дипломирани правик.............................................................................................................................................................................1 извршилац
  6. Струковни инжењер грађевинарства....................................................................................................................................................1 извршилац
  7. Дипломирани географ............................................................................................................................................................................1 извршилац
  8. Струковни економиста............................................................................................................................................................................2 извршиоца
  9. Професор спорта и физичког васпитања...............................................................................................................................................1 извршилац
  10. Прехрамбени технолог............................................................................................................................................................................1 извршилац

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса, a цијели текст Јавног конкурса можете погледатин на линку: Јавни конкурс 09/2019

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 23.07.2019. godine investitor DOO "Srebreničanka" Srebrenica iz Srebrenice predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenice Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju, odnosno dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju privremenog pomoćnog objekta-kotlovnice uz postojeći poslovno-proizvodni objekat "Srebreničanka" d.o.o. Srebrenica u naselju Baratova, opština Srebrenica.

Uvid se može izvršiti u prostorijama opštinske uprave opštine Srebrenica, u kancelariji broj: 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 25.07.2019. godine do 24.08.2019. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Bojan Josipović, s.r.

На основу члана 62. став (4) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 71/12, 52/14 и 114/17), начелник општине Сребреница обавјештава јавност да ће се на XI Тематској сједници Скупштине општине Сребреница, заказаној за 07. јун 2019. године, расправљати о приједлогу Одлуке о кредитном задужењу општине Сребреница за финансирање пројеката економског опоравка.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Агенција за аграрна плаћања, расписало је Jавни позив за подношење захтјева за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције за 2019. годину.

Јавни позив погледајте на линку: МПШВ РС - ЈП 2019 КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈИЕ