POZIVI I OBAVJEŠTENJA (74)

Odjeljenje za privredu i razvoj Opštinske uprave Srebrenica na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16), obavještava sve registrovane Ugostiteljske radnje sa područja opštine Srebrenica koje su zainteresovane da postave prodajni štand na lokalitetu sportsko igralištu SŠC, a povodom održavanja koncerta muzičke grupe "HARI MATA HARI" na dan 02.06.2018. godine, mogu podnjeti nadležnom odjeljenju, zahtjev za rad van poslovnog prostora.

Uz zahtjev je neophodno dostaviti fotokopiju rješenja o registraciji ugostiteljske radnje, ovjerenu fotokopiju lične karte vlasnika i dokaz o uplati takse u iznosu od 12,00 KM.

Zahtjev se podnosi u šalter sali Opštinske uprave Srebrenica.

Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме у општинској управи општине Сребреница, и то:

  1. Самостални стручни сарадник за координацију и рурални развој - 1 извршилац;
  2. Урбанистичко грађевински инспектор - 1 извршилац;
  3. Самостални стручни сарадник за статистику, план, анализу и привредне ресурсе - 1 извршилац;
  4. Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво- 1 извршилац.

Јавни конкурс је отворен 27. априла 2018. године, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Описе тражених послова, опште и посебне услове, потребна документа и остале информације везане за овај Јавни конкурс можете пронаћи на линку: ЈАВНИ КОНКУРС ОУ СРЕБРЕНИЦА - АПРИЛ 2018.

Према потписанoм Споразумом између Развојног програма уједнињених нација (УНДП) Сарајево, те Писма подршке о провођењу активности запошљавања на подручју опшпштине, између Општине Сребреница и УНДП Сарајево од 05.04.2018. године, Начелник општине Сребреница објављује Јавни позив за додјелу накнада и подстицаја за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди.

Предмет јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава од стране Општине Сребреница и Развојног програма Уједињених нација (УНДП-а), за привредне субјекте (предузећа) који су регистроване или дјелују на територији општине Сребреница и који испуњавају друге услове, у сврху подршке стварању радних мјеста и инклузивним политикама запошљавања.

Јавни позив отворен је од 25. априла до 04. маја 2018. године, а намјену, износ средстава, услове и критерије, као и остале информације о овом Јавном позиву можете погледати на линку: ЈП - УНДП и ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА ИНКЛУЗИВНЕ ПОЛИИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА - АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ, а пријавни образац можете преузети ОВДЈЕ.