POZIVI I OBAVJEŠTENJA (103)

Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove, pravna lica, političke partije, nevladine organizacije, sportski klubovi i druga pravna i fizička lica da dostave pismene prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom dana opštine.

Pisani prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i prizanja opštine Srebrenica obavezno mora sadržavati:

 • kratku biografiju lica ili pravnog subjekta koji se predlaže za priznanja,
 • za koju vrstu priznanja ili nagrada se predlaže,
 • obrazloženje prijedloga,
 • podatke o predlagaču,

PRIZNANJA

 1. Priznanje "PLAKETA SA ZLATNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 2. Priznanje "PLAKETA SA SREBRNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 3. Priznanje "PLAKETA SA BRONZANIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA"
 4. Priznanje "ZAHVALNICA OPŠTINE SREBRENICA"
  Napomena: Uz navedena priznanja neće se dodjeljivati novčane nagrade predviđene Odlukom o nagradama i priznanjima zbog recesije.

NOVČANE NAGRADE

 1. Nagrade za najboljeg sportistu opštine;
 2. Nagrade za doprinos razvoju sporta, kulture i obrazovanja;
 3. Nagrade za doprinos u razvoju privrede, poljoprivrede i eko-zaštite;
 4. Nagrade za učenika generacije osnovnih škole;
 5. Nagrade za učenika generacije srednje škole.

Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada opštine Srebrenica dostavlja se u pismenoj formi na adresu OPŠTINA SREBRENICA sa naznakom "ZA KOMISIJU ZA NAGRADE I PRIZNANJA".

NAPOMENA:
Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja neće se razmatrati od strane Komisije za nagrade i priznanja ukoliko su u prethodne (3) tri godine dobili neko priznanje iz iste oblasti.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Momčilo Cvjetinović, s.r.

Cijeli javni poziv pogledajte na linku: JP ZA NAGRADE I PRIZNANJA - DAN OPŠTINE SREBRENICA

Предмет продаје путем непосредне погодбе-поступак је прикупљање писаних понуда за сљедећа путничких моторних возила:

 1. Путничко моторно возило марке: "TOYOTA COROLLA", година производње: 2008, снага мотора: 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора: "DIESEL", број шасије: ATHLF56E603003658, боја: сива.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.
 2. Путничко моторно возило марке "TOYOTA", година производње: 2008., снага мотора 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E003003638, боја: сива.
  ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Рок за достављање понуде је до 05.02.2020. године до 11:00 часова.

Пристигле понуде ће се отварати дана 05.02.2020. године, са почетком у 12:00 часова у скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене, непотпуне и понуде које садрже цијену нижу од почетне цијене моторних возила, као и понуде које не садрже доказ о уплаћеној кауцији неће се узети у разматрање.

Начин и услове продаје, као и друге информације погледајте на линку: ЛИЦИТАЦИЈА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОУ СРЕБРЕНИЦА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Начелник општине Сребреница расписује Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом, и то:

 1. Bakalaureat/bachelor економије..............................1 извршилац
 2. Дипломирани дефектолог.......................................1 извршилац

Приправници се распоређују на одређено вријеме у Општинску управу на период од дванаест мјесеци, односно једне године.

За вријеме обављања приправничког стажа приправник има права и обавезе као и остали запослени у складу са законом и колективним уговором, те му припада мјесечна накнада у висини од 500,00 КМ у нето износу.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Уколико Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Цијели тектс Јавног позива погледајте на линку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОУ СРЕБРЕНИЦА

Пријавни образац на Јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM za akademsku 2019/2020. godinu.

Studenti prijave za dodjelu studentskih stipendija sa potrebnom dokumentacijom mogu podnjeti
do 21.02.2020. godine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica sa naznakom: "JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI".

Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu studentskih stiopendija u akademskoj 2019/2020. godini biće objavljeni u roku od 30 dana nakon zatvaranja Javnog poziva i isti će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

CIjeli tekst Javnog poziva možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE 2019/2020.

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na linku: APLIKACIONI OBRAZAC - STIPENDIJE 2019/2020.