POZIVI I OBAVJEŠTENJA (103)

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 06.05.2020. godine Investitor Predrag Mitrović iz Skelana predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na k.č. broj 460/4 K.O. SKELANI, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Predraga Mitrovića iz Skelana.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 06.05.2020. godine do 05.06.2020. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 18.03.2020. godine investitor "BIOS-S" D.O.O. SREBRENICA, Pusmulići bb, Srebrenica predao Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za farmu za uzgoj pilića, na k.č. broj 227/2 K.O. Pusmulići, opština Srebrenica, kapaciteta 60.000 brojlera po turnusu.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za "BIOS-S" D.O.O. SREBRENICA, Pusmulići bb, Srebrenica

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 06.04.2020. godine do 05.05.2020. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv
Srebrenica, 09.04.2020. god.

Obavještavaju se potencijalni aplikanti, odnosno privredni subjekti-preduzeća u oblasti poljoprivrede koja su registrovani na teritoriji opštine Srebrenica, da je rok za podnošenje prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede produžen do 16.04.2020. godine do 12h.

 

Javni poziv objavljen 07. marta 2020. godine


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava podrške od strane Opštine Srebrenica za privredne subjekte (preduzeća) u oblasti poljoprivrede, koja su registrovane na teritoriji opštine Srebrenica i koji ispunjavaju druge uslove u svrhu podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području opštine Srebrenica.

Cijeli tekst javnog poziva pogledajte na linku: JP POLJOPRIVREDA - MART 2020

Aplikacioni obraza možete preuzeti na linku: JP POLJOPRIVREDA - MART 2020 - APLIKACIONI OBRAZAC

Општина Сребреница даје у закуп јавним надметањем-прибављањем писмених понуда слиједећи пословни објекат :

  • Монтажни објекат (дрвена кућица) на шеталишту Губер у Сребреници, која се налази у улици-шеталиште Бање Губер: на земљишту означеном као к.ч. број: 454/1 dio КО Сребреница. Површина објекта је: 24 m². Почетна цијена закупа: 50,00 КМ/мјесец.

Учесник на јавном надметању-понуђач може бити свако правно или физичко лице, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Понуде морају бити у затвореним омотима и означене именом и називом понуђача, предају се у шалтер сали општине Сребреница непосредно или путем поште, најмање сат времена прије времена који је одређен за отварањ писмених понуда. Отварање писмених понуда, на којем могу приступити сви понуђачи или њихови опуномоћеници са потписаном и овјереном пуномоћи, одржаће се 17.02.2020. године у згради Општинске управе Сребреница/Скупштинска сала општине Сребреница, са почеткому 11:00 часова.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић