POZIVI I OBAVJEŠTENJA (103)

Начелник општине Сребреница расписује Јавни позив за подношење захтјева за исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница - кроз додјелу грађевинских контејнера.

Текст јавног позива можете погледати на линку: ЈП ГРАЂЕВИНСКИ КОНТЕЈНЕРИ - АВГУСТ 2020, а образац захтјева можете преузети на линку: ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНТЕЈНЕРААХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНТЕЈНЕРА.

Kомисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, подручја јединица Сребреница, обавјештава становништво са подручја општине Сребреница да ће вршити излагање на увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности у општини Сребреница за катастарску општину Виогор.

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као и друге грађевинске објекте), који се налазе у катастарској општини Виогор почет ће дана 03.09.2020. године.

Комисија ће сваком физичком и правном лицу за које су прикупљени подаци и адресе, а за које се непокретности врши излагање података, упутити, најкасније 8 дана прије излагања података, посебан позив да у означено вријеме дођу у радне просторије Комисије и да дају потребне податке о непокретностима.

Грађани требају да понесу личну карту са уписаним јединственим матичним бројем грађана, за малољетна лица извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим матичним бројем грађана, а предстваник правног лица овлашћење за заступање са уписаним јединственим идентификационим бројем (ЈИБ).

Излагање на јавни увид података о непоретностима и утврђивању права на непоректностима обављат ће се сваким радним даном од 07:30 до 15:30 часова у радним просторијама Комисије, које се налазе у Сребреници - ул. Трг Михајло Бјелаковић б.б. (робна кућа "Зворничанка" - трећи спрат).

Од дана почетка оснивања катастра непокретностима спроводит ће се промјене евиденције, земљишној књизи и књигама уложених уговора до истека рока за оснивање катастра непокретности, одређеног у јавном огласу.

Рок за завршетак излагања је 3 мјесеца уз могућност продужења рока.

Општина Сребреница расписује Јавни позив којим је предвиђена подршка Мјесним заједницама на територији општине Сребреница у укупном износу од 50.000 КМ у складу са буџетом општине Сребреница за 2020. годину, а у циљу имплементирања мини-инфраструктурних пројеката у вриједности до максималних 5.000 КМ по једном пројекту.

Цијели текст овог Јавног позива прочитајте на линку: ЈП за МЗ - МИНИ ПРОЈЕКТИ, а пријавни образац можете преузети на линку: ЈП за МЗ - пријавни образац.

Предмет Јавног позива је додјела једнократних новчаних средстава за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Women.
Укупни износ средстава, која се додјељују по овом јавном позиву износи 20.000 КМ.

Додјела подстицаја извршиће се у складу са Програмом "Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије" који је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Гендер центром Републике Српске и UN Women уз подршку Шведске.

Цијели текст овог јавног позива погледајте на линку: ЈП - ПРЕДУЗЕТНИЦИ (COVID-19)