POZIVI I OBAVJEŠTENJA (103)

Na osnovu člana 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske, uprave Opštine Srebrenice, obavještava zainteresovanu javnost o slijedećem:

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 07.04.2021. godine Investitor "GREEN GROUP BOSNIA" DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica "GGB" Srebrenica predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon/postrojenje za proizvodnju pomfrita, na k.č. broj 187/1 K.O. Srebrenica, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za "GREEN GROUP BOSNIA" DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica "GGB" Srebrenica.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 12.05.2021. godine do 10.06.2021. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

V.D. Načelnik odjeljenja
Darko Grujičić, s.r.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticaj MSP-ima i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica kao podrška za novo zapošljavanje, samozapošljavanje u skladu sa Odlukom JU "Zavoda za zapošljavanje" Republike Srpske - Pale broj: 02.07.6/0601-59-2/20 od 16.09.2020. godine.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Cijeli tekst Javnog poziva pogledajte na linku: JP MSP APRIL 2021.

Средства по овом Позиву додјељују се спортским клубовима,Удружењима грађана и осталих Невладиних организација са подручја Општине Сребреница у циљу финансирања/суфинансирања трошкова активности за редовну дјелатност и спортска такмичења,пројеката у 2021. години, из буџета Општине Сребреница за календарску 2021. годину.

Укупан износ средстава из буџета Општине Сребреница у 2021. години, намијењених за финансирање спортских клубова, Удружења грађана и Невладиних организација по јавном позиву износи 100.000,00 КМ, економски код 415213 текући грантови спортским клубовима,НВО и удружењима грађана.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Цијели Јавни позив и осталу документацију преузмите на линковима испод овог текста:
1. Јавни позив НВО - 2021.;
2. Лична изјава - спорт;
3. Изјава о подобности;
4. Изјава о проценту;
5. Преглед буџета 2020.;
6. Преглед буџета 2021.;
7. Пријава НВО и УГ;
8. Пријава спорт;
9. Пројекни приједлог.