OSTALE AKTUELNOSTI

OSTALE AKTUELNOSTI (394)

srebrenica panorama 320x240Obavještavaju se građani opštine Srebrenica da će se izbori za Savjet mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica održati u nedjelju, 07.11.2021. godine u periodu od 09:00 do 17:00 sati.

Glasanje će se održati po mjesnim zajednicama na sljedećim lokacijama:

 1. MZ Brežani u prostorijama područne škole Osmače
 2. MZ Crvica u prostorijama ambulante u Crvici
 3. MZ Gostilj u objektu vlasništva Marka Cvjetinovića na Soloćuši
 4. MZ Kostolomci u prostorijama MZ Kostolomci
 5. MZ Krnjići u objektu vlasništva Jovanović Dragog
 6. MZ Luka u prostorijama područne škole Luka
 7. MZ Orahovica u objektu ŠG Drina - Zeleni Jadar
 8. MZ Osatica u prostorijama područne škole Osatica
 9. MZ Podravanje u prostorijama područne škole Podravanje
 10. MZ Potočari u prostorijama zgrade za socijalno stanovanje Potočari
 11. MZ Radoševići u prostorijama područne škole Ljeskovik
 12. MZ Ratkovići u objektu vlasništva Osmanović Senedina u Potkorjenu
 13. MZ Sase u prostorijama MZ Sase
 14. MZ Skenderovići u objektu vlasništva porodice Atić u Šubinu
 15. MZ Skelani u prostorijama MZ Skelani
 16. MZ Srebrenica u prostorijama Kulturnog centra Srebrenica
 17. MZ Sućeska u prostorijama ambulante u Sućesci
 18. MZ Toplica u prostorijama MZ Toplica
 19. MZ Vijogor u objektu vlasništva Snežane Milovanović u Vijogoru

Svi zainteresovani građani o mjestu gdje trebaju glasati mogu se informisati kod Centra za birački spisak u Šalter sali Opštinske uprave Srebrenica.

Svi dokumenti i informacije vezane za provođenje izbora u Mjesnim zajednicama opštine Srebrenica mogu se pronaći na linku: IZBORI U MZ - 2021.

izbori srebrenicaBroj: 01-022-136-1/21
Srebrenica, 28.9.2021. god.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 34. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 2/18), a na prijedlog načelnika opstine Skupština oopštine Srebrenica je na nastavku II redovne sjednice donijela:

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica

Član 1.

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine, član 2. mijenja se i glasi: "Izbori za Predsjednika i članove Savjeta Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica će se održati dana 07.11.2021. godine (nedjelja)".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenom glasniku Opštine Srebrenica".

Obrazloženje:

U odluci o provođenju izbora u Mjesnim zajednicama na području opštien Srebrenica broj: 01-022-136/21 od 05.07.2021. godine nije određen datum održavanja navedenih izbora, te je Skupština opštine Srebrenica na nastavku II redove sjednice održane 28.09.2021. godine postupila kako je i navedeno u članu 1. ove Odluke.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. CIK BIH;
4. OIK Srebrenica;
5. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Salko Tursunović, s.r.

voda ilustracijaSlužba Civilne zaštite opštine Srebrenica obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica koje se vodom snadbjeva sa gradskog vodovoda (MZ Srebrenica, Gostilj, Potočari i Skelani) da je prema izvještaju JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske - RC Zvornik", voda iz gradskog vodovoda sa fizičko-hemijskog i bakteriološkog stanovišta ispravna i može se koristiti za piće i ostale sanitarne potrebe.

Ponedjeljak, 02 Avgust 2021 12:00

Voda sa gradskog vodovoda zdravstveno neispravna

voda ilustracijaSlužba Civilne zaštite opštine Srebrenica obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica koje se vodom snadbjeva sa gradskog vodovoda (stanovništvo na području Mjesnih zajednica Srebrenica, Gostilj, Potočari i Skelani) da je prema izvještaju JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" - regionalni centar Zvornik, voda iz gradskog vodovoda sa aspekta mikrobioloških parametara zdravstveno neispravna zbog prisustva indikatora starog fekalnog zagađenja.

U skladu sa navedenim, voda iz gradskog vodovoda za pomenute Mjesne zajednice nije zdravstveno ispravna i ne može se koristiti za piće.

zgrada vlade rsМинистарство привреде и предузетништва је у 2021. години планирало усвајање Закона о друштвеном предузетништву.
Закон предвиђа одређивање појма и циљева друштвеног предузетништва, услова за стицање статуса друштвеног предузећа, начин функционисања предузећа, успостављање савјета, стратешки оквир за ову област и надзор над спровођењем.

Народна скупштина Републике Српске је након разматрања Нацрта закључком број 02/1-021-500/21 од 21.06.2021. године одлучила да се закон упути на јавну расправу. Министарство привреде и предузетништва је задужено да организује и спроведе јавне расправе у року од 60 дана.

С тим у вези Министарство позива све заинтересоване институције, организације и лица на јавне расправе које ће се одржати према сљедећем распореду:

tabela javna rasprava

Јавне расправе се организују уз подршку пројекта "Допринос организације цивилног друштва развоју социјалног предузетништва", који финансира Европска унија, а имплементирају Фондација Лара Бијељина и Фондација локалне самоуправе Сарајево.

Уважавајући све епидемиолошке препоруке надлежних институција у Републици Српској, на презентацији ће бити испоштоване све мјере социјалне дистанце и дозвољеног броја учесника.

Нацрт Закона можете погледати на линку: ОВДЈЕ.

srebrenica oktobar2020Projekat poljoprivredne otpornosti i konkurentnosti (ARCP) za koji Svjetska banka (WB) razmatra mogućnost pružanja podrške Bosni i Hercegovini će se sprovoditi u oba entiteta BiH (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska).

Ovaj dokument – Akcioni plan preseljenja pokriva aktivnosti koje trebaju bit sprovedene u Republici Srpskoj, sa fokusom na jedan pripremljen tehnički podprojekat “Projekat razvoja navodnjavanja na području naselja Skelani, opština Srebrenica”.

Dokument Akcionog plana preseljenja na lokalnom jeziku možete pogledati na linku: APP - LOKALNI JEZIK

Dokument Akcionog plana preseljenja na engleskom jeziku možete pogledati na linku: APP - ENGLISH

nevrijeme ilustracijaOdjeljenje za privredu i razvoj Opštinske uprave Srebrenica obavještava poljoprivedne proizvođače sa područja opštine Srebrenica koji su u proteklom periodu pretrpjeli štete na poljoprivrednim dobrima usljed nevremena koje je bilo praćeno jakom kišom i gradom u protekloj sedmici, da do 02. jula 2021. godine (petak) mogu prijaviti nastale štete pisanim putem u Šalter sali Opštine Srebrenica.

Načelnik opštine Srebrenica će formirati stručnu komisiju koja će po prijavama, odnosno podnešenim zahtjevima, vršiti provjeru navedenih šteta na poljoprivrednim kulturama, a sve u cilju iznalaženja mogućnosti pomoći poljoprivrednim proizvođačima na području naše lokalne zajednice.

visoke temperature ilustracijaKP "Polet" a.d. Srebrenica obavještva građane opštine Srebrenica, odnosno korisnike komunalnih usluga u Srebrenici, da je usljed visokih temperatura i dugotrajnih perioda suše, dotok vode na vodozahvatu smanjen, te je potrebno preduzeti potrebne štednje.

Ukoliko korisnici i dalje budu neracionalno koristili vodu, doći će do prekida u vodosnadbjevanju i uvođenja restrikcija.

Upozoravaju se korisnici koji se ne budu pridržavali mjera štednje u vrijeme ograničenja potrošnje da će biti strogo kažnjeni.

V.d. direktor KP "Polet" a.d. Srebrenica
Miloš Milovanović, s.r.

dras promoOvim putem Vas obavještavamo da u sklopu Zajedničkom programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini" počinjemo sa promocijom DRAS sistema (https://drasinfo.org/).

DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Opština Srebrenica je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te smo intenzivno radili za Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi.

Kao rezultat, finaliziran je pregled za Opštinu Srebrenica, i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/ zajedno sa preostalim opcinama i gradovima, partnerima na Programu.

Pripremljen je i kraki video, kojeg možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=E2oGNHZhkMk

geofizicka ispitivanjaDrina Resources d.o.o. – Banja Luka, kompanija fokusirna na istraživanje i identifikaciju ležišta zlata, srebra, olova, i cinka na području opština Srebrenica i Bratunac obavještava gradjanje da je uspješno završila kampanju uzorkovanja potočnih sedimenata na istražnim prostorima Olovine, Čumavići i Čauš. Trenutno su u toku uzorkovanje zemljišta, geološko kartiranje terena i radiometrijska mjerenja stijenskog materijala.

Bezbjedenost i zdravlje na radu, kao i zaštita životne sredine su glavne smjernice naše poslovne politike. S tim u vezi, tokom maja i juna mjeseca, Drina Resources d.o.o. će izvesti ekološku studiju na gorepomenutim istražnim prostorima sa ciljem definisanja početnog stanja životne sredine. Ekološku studiju će obavljati JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske koji će sakupiti preko 50 uzoraka vazduha, zemljišta i vodotokova. Naredna ekološka studija planirana je za period nakon završetka kampanje istražnog bušenja. Rezultati svih ekoloških studija će biti javno dostupni, kako lokalnom stanovništvu tako i nadležnim institucijama RS.

Uporedo sa zemaljskim aktivnostima, Drina Resources d.o.o. će raditi i na geofizičkim ispitivanjima elektromagnetnih karakteristika terena iz vazduha. Ovaj projekat će biti izveden u saradnji sa danskom kompanijom SkyTEM Surveys ApS, a prilikom kojeg će za merenja biti korišćen helikopter u periodu od 20. aprila do 05. maja. Sa bezbjedne visine nadletaće se širi prostori: Slatine, Viogora, Čumavića, Olovina, Skenderovića, Močevića, Brežana, Brezovice, Zanika, Potočara, Sasa, Čauša i Milačevića. Kompanija SkyTEM Surveys ApS je priznata članica IAGASA – Međunarodnog udruženja za bezbjednost geofizičkih merenja iz vazduha.
Svi pomenuti radovi prethode kampanji istražnog bušenja koja je planirana za sredinu i kraj ljeta 2021. godine.

O svim daljim terenskim aktivnostima Drina Resources d.o.o. će nastaviti da blagovremeno obavještavamo stanovništvo Srebrenice i Bratunca, te se uneprijed zahvaljujemo gradjanima na kooperaciji i partnerstvu sa relevantnim organima lokalne samouprave.

Stranica 1 od 29