Ponedjeljak, 05 Novembar 2018 14:09

Redovna sjednica SO Srebrenica u ponedjeljak, 12.11.2018. godine

odbornici so srebrenicaU ponedjeljak, 12. novembra 2018. godine sa početkom od 10 sati će biti održana četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Srebrenica.

Na dnevnom redu će se između ostalog naći:
- Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa prethodnih sjednica Skupštine opštine Srebrenica;
- Odbornička pitanja i odgovori;
- Informacija o radu načelnika Opštine Srebrenica između dvije sjednice;
- Nacrt Rebalansa budžeta Opštine Srebrenica za 2018. godinu;
- Nacrt Budžeta Opštine Srebrenica za 2019. godinu;
- Nacrt Programa rada Skupštine opštine Srebrenica za 2019. godinu.

Prijedlozi Odluka:
Odluka o poništenju Odluke o osnivanju "Agencije za razvoj Srebrenica" broj: 01-022-21/18;
- Odluka o osnivanju "Direkcije za izgradnju i razvoj opštine Srebrenica";
- Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Srebrenica za 2019. godinu;
- Odluka o visini vrijednost nepokretnosti na području opštine Srebrenica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini;
- Odluka o pokretanju postupka izrade osnove zaštite uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Opštine Srebrenica;
- Odluka o formiranju Radne grupe za izradu Programa razvoja Opštine Srebrenica u oblasti sporta za vremenski period 2018-2022. godina;
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta označenog kao kč. 176/10 katastarske opštine Skelani;
- Izmjene i dopune Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – odbornika u SO Srebrenica;
- Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2017. godinu i Plan aktivnosti za 2018. godinu;

Informacije:
- Informacija o stanju Banje Guber Srebrenica;
- Informacija o realizaciji plana rada OO Crveni krst Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2018. godini;

Na sjednici će se razmatrati i godišnji Program rada JU "SŠC Srebrenica" za 2018/2019 godinu i tekuća pitanja i prispjela pošta.

Saziv za sjednicu Skupštine opštine Srebrenica pogledajte na linku: SAZIV SO SREBRENICA ZA 12.11.2018. GOD.

pogledano 985 puta